Πολιτική απορρήτου

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για Οικογένειες που επισκέπτονται την ιστοσελίδα nenucofamosa.com

Όροι Χρήσης

Αυτή η σελίδα είναι ιδιοκτησία της Fabricas Agrupadas de Munecas de Onil, S.A.U. (“Famosa”).

Eγγεγραμμένη διεύθυνση : PI La Marjal, Crt.Onil a Castalla, Onil, Alicante

Εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο της Αλικάντε, Τεύχος 3478, Σελίδα Α-103.414

Φορολογικός Αναγνωριστικός Αριθμός: Α-84392596

 

Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία

Όλα τα περιεχόμενα της Ιστοσελίδας, στα οποία περιλαμβάνονται ενδεικτικά κείμενα, φωτογραφίες, γραφικά, εικόνες, λογότυπα, σήματα, εικόνες, τεχνολογία, λογισμικό σύστημα, σύνδεσμοι (links) και άλλα, είτε οπτικοακουστικά είτε ακουστικά είτε άλλα, όπως και γραφιστικά σχέδια και κώδικες πηγής (συγκεντρωτικά, το «Περιεχόμενο»), αποτελούν τη πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Famosa ή τρίτων μερών, όντας η τελευταία στις τελευταίες περιπτώσεις εξουσιοδοτημένη αδειούχος. Κανένα δικαίωμα, είτε δικαίωμα εκμετάλλευσης είτε οποιοδήποτε άλλο από τα Περιεχόμενα μεταφέρεται ή ανατίθεται σε αυτούς που μπορούν να έχουν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή στο Περιεχόμενο, εκτός αν είναι αυστηρά απαραίτητο για την ορθή χρήση της Σελίδας.  Σήματα, εμπορικά ονόματα και διακριτικά σημεία ή λογότυπα ανήκουν στην Ιδιοκτησία της Famosa ή τρίτων μερών, υπό την έννοια ότι η Famosa σε τέτοιες περιπτώσεις είναι εξουσιοδοτημένη αδειούχος. Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα δεν θεωρείται ότι αποδίδει δικαιώματα στις ανωτέρω μάρκες, εμπορικά ονόματα και διακριτικά σημεία.

Κανόνες Χρήσης της Ιστοσελίδας

Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα αφορά σε αυτόν που εισέρχεται υπό την ιδιότητα του Χρήστη και υπονοεί την απόλυτη αποδοχή χωρίς επιφυλάξεις όλων των όρων και συνθηκών αυτών των Όρων Χρήσης, που μπορούν να τροποποιηθούν οποτεδήποτε.

Ο Χρήστης αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα και το Περιεχόμενο σε συνάρτηση με όλους τους εφαρμοστέους νόμους, τους παρόντες Όρους Χρήσης και σύμφωνα με κάθε άλλη συνθήκη, κανονισμούς, οδηγίες που μπορεί να είναι εφαρμοστέοι. Απαγορεύεται αυστηρά, μεταξύ άλλων και χωρίς περιορισμούς, η αναπαραγωγή, η αντιγραφή, η διανομή, η θέση στη διάθεση τρίτων προσώπων, η δημόσια επικοινωνία, η μετατροπή ή τροποποίηση του Περιεχόμενο, εκτός περιπτώσεων εξουσιοδοτούμενων δια νόμου ή ρητώς εξουσιοδοτούμενων από την Femosa ή από τον έχοντα τα δικαιώματα εκμετάλλευσης, αναλόγως της περίπτωσης. Πρόσβαση στην Ιστοσελίδα δεν σημαίνει υποχρέωση της Famosa να ελέγχει ότι δεν υπάρχουν ιοί ή άλλα βλαπτικά στοιχεία. Ο Χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος να διαφυλάξει ότι ο ίδιος διαθέτει τα κατάλληλα εργαλεία για την εξακρίβωση και πάταξη των ιών ή βλαπτικών προγραμμάτων του υπολογιστή. Η Famosa δεν θα πρέπει να είναι υπεύθυνη για καμία ζημία προκαλούμενη στον εξοπλισμό του υπολογιστή Χρηστών ή τρίτων προσώπων, ενώ οι υπηρεσίες της Ιστοσελίδας χρησιμοποιούνται.

Σύνδεσμοι

Εφαρμοστέοι Νόμοι

Αυτοί οι Όροι Χρήσης διέπονται από τους νόμους της Ισπανίας.